gmina nie pozwala grzac czym chce ? dzieki za info

Główne forum dyskusyjne

gmina nie pozwala grzac czym chce ? dzieki za info

Postprzez Winetoowinetoo@no.spam.please.com » 12 sie 2008, o 12:17U¿ytkownik "Maciek Stachura" napisa³ w
wiadomo¶ci news:g7rgsp$77c$1@news.onet.pl...
Winetoo pisze:
nie zamierzam palic weglem tylko groszkiem.

ROTFL

Groszek to te¿ wêgiel tylko w kawa³kach o zadanej wielko¶ci. Ale to takie
same ¶wiñstwo i w cywilizowanym ¶wiecie siê odchodzi od palenia wêglem.

Eko-groszek to jest wêgiel.
Groszek, to takie zielone ziarenka konserwowane w puszkach. :-)

Nie chcia³em byæ a¿ tak z³o¶liwy wobec autora, który nagle zosta³ brutalnie
u¶wiadomiony, ¿e eko-groszek nie ma nic wspólnego z ekologi±.
P.S. A co do peletów to ich jedyna ekologiczno¶æ polega na tym, ¿e
pochodza ze ¼róde³ odnawialnych, ale ich spalanie jest tak samo
nieekologiczne jak palenie drewnem.

ZTCW podczas produkcji pelet usuwane s± z nich ró¿ne syfy przy pomocy
przegrzanej pary wodnej. Dlatego palenie peletami jest do¶æ ekologiczne,

"Do¶æ" :-)

Ok. Mo¿e to nie po³owa tablicy mendelejewa, ale z dymem unosza siê
cz±steczki sadzy i popio³y. W Polsce jeszcze nie s³ysza³em o montowaniu
filtrów elektrostatycznych w kominach :-)

A to w³a¶nie sadza i popio³y unosz±ce siê w powietrzu powoduj± ten zapaszek
i ciê¿ko¶æ oddychania.

Co do CO2 które jest obecnie najwiêkszym problemem to do atmosfery trafia go
tyle samo czy palimy drewnem przed czy po rozdrobnieniu na pelety.
czego nie mo¿na powiedzieæ o ich produkcji.
Kiedy¶ czyta³em artyku³ o takiej "lekko" uci±¿liwej fabryce
po³o¿onej w bardzo ekologicznej okolicy (ze wzglêdu na surowiec).
Ca³a wie¶ walczy(-³a ?) z t± fabryk±, zasnuwaj±c± okolicê zasiarczon±
mg³± i zag³uszaj±c± wszystko dudnieniem m³yna kulowego.

Nie wiem, czy to prawda, ale podobno zak³ady produkuj±ce pelety s±
klasyfikowane jako zak³ady o niskiej uci±¿liwo¶ci dla ¶rodowiska i dlatego
czêsto s± budowane w pobli¿u domostw. Zaznaczam nie wiem, czy to prawda, ale
taki motyw przwija³ siê przy okazji kilku spraw o których s³ysza³em. A
ludzie najbardzie jskar¿yli siê na ha³as.

Pozdrawiam
Winetoo

Winetoowinetoo@no.spam.please.com
 
Posty: 174
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 20:33


<< Zobacz inne tematy

 


  • Tematy pokrewne
    Odpowiedzi
    Ostatni post

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 3 gościcron